Kim Eriksson

Sveriges ekonomi rasade under årets andra kvartal

Enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) har Sveriges ekonomi under årets andra kvartal kraftigt försämrats. En tidig sammanställning från SCB:s BNP-indikator visar ett BNP-tapp om 8,6 procent under kvartal två. Detta är den enskilt största minskningen på över 40 år – men samtidigt är det inga förvånande siffror. Faktum är att många experter hade spått ett större ras.

För att hitta ett ras liknande det vi upplever i år måste vi gå längre tillbaka än 1980 och tidigare än så finns inga siffror att jämföra med. De två största anledningarna till att ekonomin krympt den minskade exporten, samtidigt som konsumtionen gått ned rejält.

Men det är inte bara i Sverige som BNP:et har rasat kraftigt – siffrorna ser röda ut i hela Europa. Värst ser det ut för Spanien, Frankrike och Italien, tre länder som redan innan rådande pandemi hade det något kärvt med sin ekonomi. Spanien som har det största raset i hela EU har fått se sin BNP minska med 18,5 procent. Frankrike och Italien landar på 13,8 respektive 12,4 procent.

Man i kostym som mår dåligt

BNP rasar världen över

Årstakten för alla EU-länder visar på en genomsnittlig minskning av BNP med 14,4 procent. Därmed har Sveriges ekonomi ändå klarat sig relativt bra med ett tapp om 8,6 procent, sett i relation till många andra länder i Europa. Även övriga länder i Norden tycks vara relativt förskonade från de värsta rasen, och både Norge och Finland visar på ungefär likartade siffror som Sverige.

Detta är dock något förvånande, då den svenska strategin i motsats till grannländerna som har varit striktare, har varit att låta samhället vara öppet i största möjligaste mån. Ändå är siffrorna ungefär desamma i länder som Norge och Finland. Samtidigt är det många som ändå menar att Sveriges öppna modell är anledningen till att vi inte haft ett lika stort BNP-ras som andra länder.

Sett till övriga världen så är det inte bara Europa som drabbats ekonomiskt av corona-pandemin. USA har till exempel en BNP-minskning om 9,5 procent i kvartal två. Ryssland, som hör till flera världsdelar, har relativt likvärdiga siffror och de landar på en total minskning av BNP med 8,5 procent årets andra kvartal. Inte heller Asien har varit förskonade från de ekonomiska effekterna.

Där har till exempel supermakten Japan under det andra kvartalet fått se sin BNP sjunka med 7,8 procent. Det är det största BNP-tappet som landet har upplevt sedan siffrorna började mätas. Det precis som i Sverige, även om tappet här är något större.

Läs mer: Svagare ekonomi gör att fler tvingas låna till utgifter