Kim Eriksson

FI kritiserar kreditprövningar – kräver förbättring

I ett pressmeddelande från Finansinspektionen kan vi läsa att såväl stora som små lån ökar i Sverige, och det är allt fler låntagare som får problem med sina återbetalningar redan i ett tidigt skede. Detta är resultatet av att krediter ges ut alltför lättvindigt, menar myndigheten. Enligt Finansinspektionen, som nu ser över riktlinjerna, måste systemet för kreditprövningar förbättras.

Läs mer: Sverige bland de mest skuldsatta i Europa

Orolig skuldsatt man bakom dator

50 procent av utgifterna på lån

Svenska konsumtionslån (till exempel snabblån) utgör idag 20 procent av hushållens totala skulder – resterande 80 procent består av bolån. Trots att de står för en mindre andel utgör konsumtionslånen hela 50 procent av de månatliga utgifterna för lån.

Anledningen till att konsumtionslånen kan utgöra halva kostnaden, trots att de endast är en femtedel av lånesumman, beror på att denna lånetyp oftast har högre räntor och avgifter än ett bolån. Samtidigt har de också en kortare löptid, vilket innebär att dessa lån betalas av under en kortare tid än bolån. Det gör att konsumtionslånen ofta har en stor inverkan på hushållens privatekonomi.

Fler låntagare och högre skuldsättning

Antalet konsumtionslån som beviljas har under de senaste åren kraftigt stigit. Bara de senaste fem åren har antalet beviljade lån som överstiger 250 000 kronor tredubblats. De mindre lånen har dock en ännu snabbare tillväxttakt. Under de senaste 10 åren har små lån och krediter ökat från 4 miljarder kronor till 50 miljarder kronor. Vad beror då ökningen på enligt myndigheten?

En möjlig förklaring till den markanta ökningen är att e-handeln under de senaste åren har fått ett kraftigt uppsving, och vi handlar idag allt mer hemifrån. Ökningen av lån har också lett till en ökning av antalet låntagare som inte har möjlighet att betala tillbaka sina skulder – av alla låntagare är det 4,5 procent som redan under lånets första månader får problem och ett krav från inkasso.

Störst problem bland unga

När det gäller ungdomar under 25 år är det istället hela 8 procent av låntagarna som får ett inkassokrav inom de första månaderna efter ett beviljat lån. Att antalet låntagare som redan från start får återbetalningsproblem är så pass högt är en tydlig indikation på att dagens kreditprövningar inte fungerar tillfredsställande, menar Finansinspektionen.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen kommenterar det hela såhär: ”Att en så stor andel låntagare får ett inkassokrav så kort inpå att lånet beviljats är inte acceptabelt för ett gott konsumentskydd. Kreditprövningen behöver förbättras och bolag som har en väldig stor andel låntagare som går till inkasso är något som vi kommer att titta närmare på under nästa år.”

Finansinspektionen har därför startat ett arbete där de ser över vilken typ av information långivarna behöver för att kunna göra en fullgod kreditbedömning. De nya riktlinjer som tas fram ska vara färdiga till sommaren 2021.

Läs mer: Ny lag för snabblån införd i Danmark