Kim Eriksson

Så funkar kommunens budget- och skuldrådgivning

Långt ifrån alla känner till att det finns kostnadsfri hjälp att få från kommunen med att ordna upp sin privatekonomi. Det i form av en bugdet- och skuldrådgivare som ger dig råd och konkreta förslag på lösningar. Varje kommun i Sverige har en skyldighet att erbjuda detta till sina invånare. I denna artikel förklarar vi hur rådgivningen fungerar, och vad du egentligen kan få hjälp med.

Läs mer: Gör en budget för att få bättre koll på ekonomin

Rätt till stöd och råd enligt lag

Rätten till stöd och råd är lagstadgad. På sin hemsida uttrycker Konsumentverket det så här: ”Enligt lag ska Sveriges kommuner erbjuda sina invånare budget- och skuldrådgivning. För att kunna bedriva kvalificerad rådgivning krävs det att rådgivarna har rätt kompetens. Ansvaret att erbjuda kompetensutveckling ligger både på Konsumentverket och på den kommunala arbetsgivaren”.

Det innebär alltså att alla Sveriges kommuner måste erbjuda denna hjälp och att rådgivarna ska ha kompetens inom området.

Att få hjälp via kommunens budget- och skuldrådgivning är alltid kostnadsfritt. Det är en särskilt viktig aspekt när det handlar om konsumenter som ofta redan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Därmed har alla möjlighet att nyttja denna tjänst – och att göra det kan vara avgörande för den fortsatta utvecklingen av den personliga ekonomin. Om du som konsument upplever att du inte får den hjälp du har rätt till från din kommun kan du alltid anmäla detta till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

Detta kan du få hjälp med

Överskuldsättning är ett stort problem i Sverige, med nästan 400 000 invånare som har en eller flera skulder hos Kronofogden.

Detta kostar samhället i stort mellan 30-50 miljarder kronor varje år. Därför är det viktigt att det finns möjlighet för dem att få hjälp och vägledning. Hos kommunernas budget- och skuldrådgivning kan man bland annat få hjälp att ansöka om skuldsanering. De hjälper även till vid omprövning och överklagan om beslut och finns där för att aktivt ge stöd under hela saneringsperioden.

Även om det inte har gått så långt att du är i behov av skuldsanering kan du fortfarande få hjälp av kommunens rådgivning. Till exempel kan de hjälpa dig få en översikt över din ekonomi, samt att lägga upp en budget för en optimal fortsatt utveckling.

De kan också hjälpa dig att kontakta fordringsägare – det vill säga de företag som du är skyldig pengar. Det för att förhandla om betalningsvillkoren så att du kan få en lägre månadskostnad som passar din betalningsförmåga i nuläget.

För att säkerställa att rätt kompetens finns hos kommunernas budget- och skuldrådgivare finns det möjlighet för dessa att få råd och stöd från Konsumentverket. Bland annat finns tillgång till olika informationsmaterial samt grund- och fortbildningskurser.

På så vis kan konsumenter som ansöker om hjälp via kommunen känna sig trygga i att de får kompetent hjälp med sin ekonomi.

Läs mer: Svagare ekonomi gör att fler tvingas låna till utgifter