Jens

Så kan höstbudgeten påverka din plånbok

Årets höstbudget är större än någonsin och omfattar totalt 100 miljarder kronor. Det är ungefär dubbelt så mycket mot vad den brukar omfatta. Anledningen till detta är att regeringen vill möjliggöra för den svenska ekonomin att återhämta sig och komma igång igen efter corona. I stort sett alla grupper kommer se positiva skillnader i plånboken. Allra bäst blir det för pensionärerna.

Det är glädjande nyheter eftersom pensionärer ofta har det kärvt ekonomiskt, men vad innebär budgeten mer specifikt?

Läs mer: Gör en budget för att få bättre koll på ekonomin

Kvinna med tom plånbok över huvudet

Pensionärer prioriteras

En pensionär som har en allmän pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden kommer nästa år få ett pensionstillägg på 600 kronor i månaden. Detta tillägg kommer inte påverka vare sig garantipensionen, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet.

Det är något som många pensionärer tidigare har oroat sig över, men som inte verkar bli något problem. Även en skattesänkning införs för samma grupp. För en pensionär med en månadsinkomst på 21 000 kronor kommer det innebära en sänkning av skatten med ungefär 800 kronor per år. Genom höstbudgeten får alltså många pensionärer några hundralappar extra i månaden nästa år.

Köpsvaga grupper gynnas mest

Utöver pensionärer kommer även andra ekonomiskt svagare grupper i samhället förhoppningsvis få se sin köpkraft öka i samband med genomförandet av höstbudgeten. Bland annat prioriteras lågavlönade och ensamstående – två grupper som ofta kan ha det svårt att få ekonomin att gå ihop. Svagare ekonomier kan göra att fler tvingas låna till utgifter, vilket ökar skuldsättningen i Sverige.

Mer specifikt innebär budgeten att förvärvsarbetande kommer få en skattereduktion om 1 500 kronor från och med den 1 januari 2021. Dessutom höjs underhållsbidraget med 100 kronor varje månad. Efter höjningen kommer underhållsbidraget se ut såhär:

  • Barn upp till 10 år: 1 673 kronor i månaden
  • Barn i åldern 11 – 14 år: 1 823 kronor i månaden
  • Barn i åldern 15 – 18 år: 2 223 kronor i månaden

Även det höjda taket för A-kassan får stanna kvar ett tag till och förlängs nu till 2022. Det innebär att det tillfälliga taket på inkomst ligger kvar på 33 000 kronor i drygt ett år till. För den som får ut den maximala ersättningen innebär det en månadsinkomst om ungefär 26 400 kronor före skatt.

En efterfrågad ändring i budgeten är att det ska löna sig att arbeta för de som har försörjningsstöd. Idag är det många med försörjningsstöd som med gällande regelverk missgynnas av att gå ut i arbete, vilket lett till onödigt hemmasittande. För att ändra på detta föreslås att endast 50 % av inkomsten ska påverka bedömningsunderlaget för bistånd – istället för hela som det är idag.

Läs mer: Svagare ekonomi gör att fler tvingas låna till utgifter